Brukeropplæring: Nøkkelen til bedre IT-sikkerhet og personvern

27/06/2024   •   1 min lesetid

Av Morten Pettersen

I dagens digitale verden er brukerne den største sårbarheten i enhver bedrift. MPD har lang erfaring med IT-sikkerhetsløsninger som brannmurer og antivirusprogrammer, men den viktigste forsvarslinjen er godt opplærte brukere. Over halvparten av IT-hendelser skyldes menneskelige feil.

Økt oppmerksomhet rundt dataangrep har ført til at mange organisasjoner styrker både tekniske sikkerhetsløsninger og retningslinjer. Men teknologi alene er ikke nok; medarbeidernes bevissthet om risikoer og trusler er avgjørende. Brukernes atferd er sentral i å beskytte digitale ressurser.

Security Awareness handler om organisasjonens kunnskap og holdninger til sikkerhet. Mange krever nå regelmessig opplæring for ansatte for å øke sikkerhetsbevisstheten. Markedet for slike løsninger har vokst raskt, med tilbud som inkluderer SaaS-applikasjoner og simulering av phishing-angrep.

MPD tilbyr avanserte og brukervennlige opplæringsløsninger for sikkerhet og personvern, samt simulering av angrep. Kontakt oss i dag for å se hvordan vi kan hjelpe din bedrift med å styrke sikkerhetskulturen og beskytte verdifulle data.

Del

Fortsett å lese